04 października 2023 InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk gościem Szkoły Podstawowej w Piekarach!

4 października 2023 r. Szkołę Podstawową w Piekarach odwiedził Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, aby oficjalnie zainaugurować budowę sali gimnastycznej oraz nowej części budynku. W ostatnim czasie zostało wydane pozwolenie na budowę i wszelkie niezbędne dokumenty, potrzebne do rozpoczęcia prac.

W spotkaniu, podczas którego nie zabrakło wielu ciepłych słów, programu artystycznego przygotowanego przez uczniów oraz słodkich upominków, wzięli udział m.in.: wójt Gminy Liszki Paweł Miś, członek zarządu Powiatu Krakowskiego Agnieszka Pyla, radny Gminy Liszki Marcin Mazur oraz sołtys Piekar Zofia Pyla.

Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piekarach” zostało dofinansowane w kwocie 10 200 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Składamy szczególne podziękowania na ręce Wicemarszałek Senatu RP Marka Pęka za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu dofinansowania!

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk gościem Szkoły Podstawowej w Piekarach!

Galeria