24 lutego 2023 Informacje

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek

21 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy miejscowości Liszki w ciągu DW 780, zorganizowane przez Inwestora tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, we współpracy z Gminą Liszki.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez jednostkę projektową w związku z powyższym spotkaniem: PREZENTACJA.

Informujemy, że Organizatorzy nie sporządzali listy obecności podczas spotkania.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek