07 lutego 2023 Informacje

Przedłużenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Liszki w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Liszki

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Gminy Liszki w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Liszki

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2625) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Liszki w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Liszki.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2023 r., na terenie Gminy Liszki.
2. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian do ww. uchwały należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, do dnia 28 lutego 2023 r., lub bezpośrednio na adres e-mail: ug@liszki.pl z dopiskiem ("KONSULTACJE Kąpieliska").
3. Konsultacje rozpoczęły się w dniu 16 stycznia 2023 r. i zostaną zakończone 28 lutego  2023 r.
4. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Liszki, na tablicach ogłoszeń UG Liszki  oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkie opinie,  uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Załącznik:
Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w roku 2023  na terenie gminy Liszki.