27 kwietnia 2022 Informacje

Nabów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 16 maja do 2 czerwca 2022 r.

Nabów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin:Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16 maja do 2 czerwca 2022 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa.

Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl