28 kwietnia 2022 Informacje

Nabór do pracy w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 10 maja 2022 r. (wtorek) /decyduje data i godzina wpływu/.

Nabór do pracy w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uruchomiło dwa nabory na stanowiska pracy:
- ambitnego lidera do koordynowania/kierowania pracą zespołu ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP);
- oraz specjalisty/głównego specjalisty w zakresie problematyki wyzwań klimatycznych stojących przed miastami i obszarami metropolitalnymi.

Więcej informacji o prowadzonych naborach:
- Nabór na wolne stanowisko pracy: Koordynator/Kierownik w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP) – 1 etat: https://bit.ly/3MwRa8I
- Nabór na stanowisko pracy: Specjalista/Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP) – 1 etat: https://bit.ly/3MsS9Xp