22 czerwca 2022 Informacje

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Liszki – Inspektor ds. infrastruktury drogowej – 3/5 etatu

Termin składania ofert ustala się na dzień 06.07.2022 r.

Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Liszki w wymiarze 3/5 etatu.

Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu będzie umieszczone od dnia 22.06.2022 roku do dnia 06.07.2022 roku. Termin składania ofert ustala się na dzień 06.07.2022 r.

Więcej informacji:
Zarządzenie o naborze
Ogłoszenie o naborze
Dokumenty w wersji edytowalnej