15 listopada 2023 Informacje

Mija termin płatności raty podatku od nieruchomości

Dzisiaj tj. 15 listopada 2023 r. mija termin zapłaty czwartej raty podatku od nieruchomości , rolnego oraz leśnego za 2023 rok dla osób fizycznych.

Przypominamy, że osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.

Mija termin płatności raty podatku od nieruchomości