20 września 2023 Informacje

LI Sesja Rady Gminy Liszki (27 września 2023 r.)

Informujemy, że 27 września 2023 r. o godz. 13.00 w Liszkach ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa - hala sportowa) odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Wybór Ławników na kadencję 2024 – 2027.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.