16 grudnia 2022 Informacje

Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych w Rącznej i Czułowie w dniu 16.12.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że z powodu występujących wciąż bardzo trudnych warunków na drogach, mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze odpadów zgodnie z harmonogramem.

W takich warunkach, jakie obecnie panują, firma kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo pracowników oraz unika niepotrzebnego ryzyka uszkodzenia mienia.

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.


Reklamacje (z podaniem adresu oraz telefonu kontaktowego) proszę przesyłać na adres ug@liszki.pl lub liszki@miki.krakow.pl.

Odbiór odpadów zostanie wykonamy w najbliższym możliwym czasie po ustąpieniu trudności uniemożliwiających odbiory.

Komunikat dotyczący odbioru odpadów komunalnych w Rącznej i Czułowie w dniu 16.12.2022 r.