20 lutego 2023 InformacjeOświata

IV Ogólnopolski konkurs dla dzieci na rymowankę (Informacja KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu IV edycji Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych.

Uczestnicy konkursu: dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu w KRUS w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska naturalnego w gospodarstwie rolnym.                

W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych:

  • zatrucie
  • środowisko
  • niebezpieczeństwo
  • natura
  • karencja
  • toksyczny
  • ochrony
  • szkodliwe

Komplet zgłoszeniowy (rymowankę oraz wypełniony formularz) należy przesłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie: ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków w terminie do 20 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy http://www.krus.gov.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie

IV Ogólnopolski konkurs dla dzieci na rymowankę (Informacja KRUS)