22 czerwca 2021

Inwestycje i Infrastruktura

Referat Inwestycji i Infrastruktury
kierownik Referatu - mgr inż. Janusz Fajto

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30
ul. Mały Rynek 2, pok. nr. 4, 16
tel. 12 280 62 34 wew. 534, 543,
tel. bezpośredni do referatu: 12 257 65 34, 12 257 65 43

Referat Inwestycji i Infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów dróg i obiektów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów.

Uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejścia sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne. Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.