13 maja 2024 Informacje

Informacja o wynikach naboru Kandydatów na stanowisko Podinspektora/Referenta w Referacie Inwestycji i Infrastruktury

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATÓW

na stanowisko Podinspektora/Referenta
w Referacie Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki

  • Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy  Liszki, ul. Mały Rynek 2,32-060 Liszki
  • Określenie stanowiska: podinspektor/referent w Referacie Inwestycji i Infrastruktury
    w Urzędzie Gminy  Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, wymiar czasu pracy 1/1 etat

Wójt Gminy Liszki ogłasza, iż przeprowadzono konkurs dla kandydatów chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Liszki w zakresie jak powyżej.

W wyniku konkursu wyłoniono kandydata, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy:

Pan Maciej Kowalówka – miejsce zamieszkania Kaszów

Uzasadnienie : Pan Maciej Kowalówka spełnił wszystkie wymagania formalne stawiane kandydatom na stanowisko, na które przeprowadzano nabór. Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i zasobem wiedzy Otrzymał łączną ilość  punktów z  testu,
z wiedzy ogólnej i merytorycznej – 11  oraz dodatkowe 3 pkt. z  rozmowy kwalifikacyjnej.

Nin. informacja zostaje umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Liszkach oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu i  w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Załącznik:
Informacja o wynikach wyboru podpisana

Informacja o wynikach naboru Kandydatów na stanowisko Podinspektora/Referenta w Referacie Inwestycji i Infrastruktury