09 lutego 2024 Informacje

Informacja o podziale województwa małopolskiego na okręgi wyborcze

Podajemy do publicznej wiadomości postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Informujemy, że siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 1 piętro, pokój nr 137.

Adres do korespondencji:
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie, Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Załączniki:
1. Postanowienie Komisarza
2. Załącznik

Informacja o podziale województwa małopolskiego na okręgi wyborcze