04 października 2022 Informacje

Informacja dotycząca akcji jodowej na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Gmina Liszki przystąpiła do „AKCJI JODOWEJ NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO”. W związku z informacjami dot. działań zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego.

 

W gminie Liszki wyznaczonych jest 15 punktów, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach ogólnopolskich, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem daty rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Liszki.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Sytuację jest nieustannie monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego obywatela. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Liszki w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

- Dom Ludowy w Baczynie, Baczyn 40
- Dom Ludowy w Budzyniu, Budzyń 1
- Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205
- Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150
- Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188
- Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie nr 1, Kaszów 185
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie nr 2, Kaszów 547
- Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, Kryspinów 356
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach, Liszki, ul. Św. Jana Kantego 5
- Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13
- Szkoła Podstawowa w Morawicy, Morawica 388
- Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100
- Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1
- Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186

Dawkowanie:
- Osoby od 12 do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki)
- Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
- Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
- Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki);
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki).

(Rekomendacja Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego).

Więcej informacji na: www.gov.pl.

Informacja dotycząca akcji jodowej na wypadek zdarzenia radiacyjnego