19 czerwca 2024 Informacje

III Sesja Rady Gminy Liszki

Informujemy, że III Sesja Rady Gminy Liszki odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Liszkach, ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa - hala sportowa).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Liszki za rok 2023.
 5. Wotum zaufania dla Wójta Gminy Liszki.
 6. Ocena realizacji budżetu Gminy za rok 2023.
 7. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2023.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za rok 2023 oraz informacjao wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.