22 maja 2023 InformacjeOświata

Gmina Liszki realizuje projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Celem zadania grantowego jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Zajęcia w ramach projektu realizowane są od października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego w Czułowie, której organem prowadzącym jest Gmina Liszki.

W zakresie przedsięwzięcia prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki dla uczniów klasy 8, dzięki którym jeszcze lepiej przygotują się do czekającego ich egzaminu, a także koła zainteresowań z plastyki, przyrody i informatyki, do których dodatkowo zostały sfinansowane w ramach Grantu pomoce dydaktyczne (pomoce plastyczne oraz roboty i klocki na koło informatyczne).

Projekt jest wielozadaniowy, w jego ramach odbywają się również zajęcia wspierające uczniów przez pedagoga z zakresu innowacyjności.

Prowadzone zajęcia zapewniają uczniom podniesienie kompetencji z różnych dziedzin,
a także umożliwiają wspólną integrację.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi  30 769,20 zł i stanowi 100% planowych kosztów realizacji zadania grantowego.

Gmina Liszki realizuje projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych