17 kwietnia 2024 Informacje

"Ekspres Praca" Punkt Aktywizacji i Treningu - zaproszenie dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego i przetestowania nowego rozwiązania oferowanego w ramach projektu pilotażowego pod nazwą „Ekspres Praca” Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych.

„Stypendium adaptacyjne – start w zatrudnienie” to świadczenie w ramach pilotażu, w którym testowana będzie nowatorska metoda wspierania osób młodych (uczestników pilotażu) w procesie zatrudnienia, polegająca na sfinansowaniu miesięcznego kosztu zatrudnienia.

Skierowany do Pracodawcy uczestnik projektu pilotażowego otrzyma stypendium adaptacyjne, pokrywane przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, którego wysokość stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca na podstawie zawartej umowy z urzędem pracy wdroży uczestnika w procesie adaptacji w miejscu pracy.

Punkt Aktywizacji i Treningu „Ekspres Praca” w ramach pilotażu tworzy Bank Pracodawców zainteresowanych bezpłatnym uczestnictwem w przetestowaniu mechanizmu.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Szczegółowych informacji udziela Konsultant ds. pracodawców:

Joanna Mikrut
tel.:
+ 48 727-779-679, email: jmikrut@uppk.pl
„Ekspres Praca” Punkt Aktywizacji i Treningu
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie
lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu
(tunel Magda od strony ulicy Bosackiej)
tel. +48 453-012-730  e-mail: eksprespraca@uppk.pl

`Ekspres Praca` Punkt Aktywizacji i Treningu - zaproszenie dla pracodawców