14 września 2023 Informacje

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez LGD Blisko Krakowa

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Zmiany dokonane w dokumencie wprowadzone zostały w trybie śledzenia zmian i związane są z przeniesieniem środków finansowych między przedsięwzięciami oraz wynikającą z tych zmian aktualizacją wskaźników produktu i rezultatu.
Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD należy przesyłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl do dnia 20.09.2023 r. do godziny 15.00, można je przygotować w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag.

Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze LGD (Radziszów, ul. Szkolna 4), które odbędzie się 18.09.2023 r. w godzinach 15:00-16:00, lub telefonicznie.

Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1768-l.html oraz w siedzibie stowarzyszenia.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez LGD Blisko Krakowa