23 czerwca 2022 Informacje

28 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 - XXXIX Sesja Rady Gminy Liszki

Informujemy, że 28 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Liszkach, ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Liszki za rok 2021.
 5. Wotum zaufania dla Wójta Gminy Liszki.
 6. Ocena realizacji budżetu Gminy za rok 2021.
 7. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2021.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za rok 2021 oraz informacja  o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.