07 marca 2022 Informacje

Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Liszki

Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Liszki

Informujemy, że po wielu latach sumiennej pracy odszedł na emeryturę Pan Eugeniusz Kozioł - Sekretarz Gminy. Dziękujemy za pracę na rzecz rozwoju naszego terenu!

W związku z tym, decyzją Wójta Gminy Liszki, od 1 marca 2022 roku Sekretarzem Gminy została Pani Małgorzata Soja, dotychczasowa kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nowym kierownikiem ww. referatu została Pani Iwona Smaga.

Życzymy samych sukcesów w pracy!