23 maja 2023 Informacje

Zakup łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jeziorzany

Zakup łodzi dla OSP Jeziorzany

W związku z III Igrzyskami Europejskimi została zakupiona łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem. Łódź ta jest na wyposażeniu OSP Jeziorzany i będzie brać udział w wydarzeniach związanych z III Igrzyskami Europejskimi na terenie naszej gminy.
Koszt łodzi to 60 000 zł, z tego:
20 000 zł budżet gminy,
40 000 zł środki pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego.
Łódź będzie służyć również w innych celach, np. w czasie ewentualnych powodzi.

Zakup łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jeziorzany

Galeria