23 marca 2023 Informacje

XLVI Sesja Rady Gminy Liszki (30 marca 2023 r.)

Informujemy, że 30 marca 2023 r. o godz. 13.00 w Liszkach, ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa) odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.