26 kwietnia 2023 Informacje

Wymień stary piec węglowy na nowoczesny kocioł na biomasę

Mieszkańcy Gminy Liszki mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany przestarzałych, zatruwających powietrze pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Trwa rekrutacja do programu:  „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe i biomasę – etap  2” .

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Liszki poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania budynków.

O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odpowiedni stopień termomodernizacji budynku, w którym ma być zamontowany nowy kocioł na biomasę. W zależności od zaprojektowanej mocy nowego kotła, na jego wymianę  można uzyskać do 6000,00 i dodatkowo 3783,57  na modernizację instalacji co i cwu.

Inwestycja wymiany źródła ciepła nie może rozpocząć się wcześniej niż data podpisania umowy dotacyjnej, a warunkiem niezbędnym do rozliczenia dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego kotła.

Złóż deklarację: POBIERZ - Deklaracja RPO ZIT

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu pod linkiem:
 https://www.liszki.pl/dla-mieszkanca/edukacja-i-sport/wymien-piec
Telefonicznie u Ekodoradcy:  12 257 65 49
Bezpośrednio: Urząd Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2 pok. 14

Wymień stary piec węglowy na nowoczesny kocioł na biomasę