08 września 2023 Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu (Kryspinów, Morawica)

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Z 2023.344 tj z dnia 2023.02.24) informuję, że od dnia 08.09.2023r. został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki www.liszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 18  32-060 Liszki wykaz:

  • nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Kryspinów nr dz.519/5.
  • najem lokalu w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Morawica 292.

 

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu (Kryspinów, Morawica)