17 kwietnia 2024 Informacje

Utrudnienia w ruchu drogowym i aglomeracyjnym (linia nr 249) w dniu 19.04.2024 r.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem, informujemy,  że w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) od godz. ok. 9:00 do godz. ok. 16:00, będą wykonywane prace związane z remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2184K w m. Przeginia Duchowna (gm. Czernichów) na odcinku pomiędzy przystankami: „Nowa Wieś Szlachecka Jesionka” i „Przeginia Duchowna Szkoła”. Na czas trwania prac droga powiatowa zostanie zamknięta.

W związku z zamknięciem drogi linia 249 (kursy trasy podstawowej) zostanie skierowana w obu kierunkach na trasę objazdową: Os. Podwawelskie – … – przystanek Kaszów II – droga wojewódzka nr 780 – droga powiatowa nr 2186K – przystanek Przeginia Duchowna Remiza – … – Czernichów Rynek.

Bez obsługi pozostaną przystanki Kaszów Na Górce, Nowa Wieś Szlachecka Kapliczka, Nowa Wieś Szlachecka Sklep, Nowa Wieś Szlachecka Kościół, Nowa Wieś Szlachecka Pętla, Nowa Wieś Szlachecka Jesionka, Przeginia Duchowna Szkoła.

Na trasie objazdowej linia będzie obsługiwać przystanki Czułówek i Przeginia Duchowna. Kursy na trasie wariantowej do Nowej Wsi Szlacheckiej będą wykonywane bez zmian.

Przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć wszystkich kursów począwszy od kursu z Os. Podwawelskiego z godz. 8:30 i z Czernichowa Rynku z godz. 9:30, aż do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót w danym dniu.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin prac może ulec zmianie lub wydłużeniu – prace mogą być kontynuowane w przyszłym tygodniu (poniedziałek) – o czym poinformujemy po otrzymaniu informacji od wykonawcy.

Utrudnienia w ruchu drogowym i aglomeracyjnym (linia nr 249) w dniu 19.04.2024 r.