29 czerwca 2021

Tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki - aż 38% podatku dochodowego wraca do budżetu Gminy!

Przypominamy, że podatek dochodowy od osób fizycznych należy rozliczyć w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Osoby mieszkające w gminie Liszki, zgodnie z prawem powinny złożyć swoje rozliczenie podatkowe w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie.

Tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki - aż 38% podatku dochodowego wraca do budżetu Gminy!

Do budżetu gminy trafia 38% podatku dochodowego z PIT. Na terenie gminy Liszki mieszka obecnie znacznie więcej osób, niż liczba zameldowanych. Dlatego prosimy osoby mieszkające w naszej gminie, a odprowadzające podatki poza nią – o wypełnienie formularza aktualizującego ZAP-3. Zajmuje to tylko chwilę, a przynosi korzyści dla wszystkich mieszkańców.

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:

 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • budowę i modernizację dróg oraz chodników,
 • rozbudowę i modernizację budynków oświaty, świetlic oraz oświetlenia,
 • odwodnienie terenów,
 • utrzymanie infrastruktury,
 • ochronę środowiska,
 • finansowanie działalności placówek oświatowych.

TAK NIEWIELE POTRZEBA, ABY NASZE PODATKI WRÓCIŁY DO NASZEJ GMINY!

Jeśli jeszcze nie rozliczasz podatku dochodowego PIT w Gminie Liszki, wypełnij druk ZAP-3, wyślij go pocztą lub złóż osobiście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie!

Druk ZAP-3 do pobrania tutaj:
https://www.podatki.gov.pl/media/4133/zap_3-05-06.pdf

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, aby udziały w podatku dochodowym wpływały do danej gminy (np. Gminy Liszki) należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji składając wniosek na druku CEIDG- 1, podając nowe miejsce zamieszkania.

Należy podkreślić, że składając roczną deklarację (np. PIT-36) podajemy miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, zatem nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG musi być złożony w urzędzie gminy lub przedłożony w trybie on-line. Poniżej opisano sposób składania wniosku CEIDG-1.

Tryb składania Wniosku CEIDG-1:

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
 • Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez internet.
 • Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
 • Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie on przekształcony na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten sposób musi być opatrzony podpisem notarialnie potwierdzonym.

Galeria