Urzędy i Instytucje

Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Współrzędne GPS: 50.0380823, 19.7671918


Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych powołano odrębną jednostkę organizacyjną pod nazwą:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)

Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Liszkach kieruje:
Dyrektor Anna Maślanka

Główny księgowy: Anna Bijak
Specjalista ds. płac: Władysława Tyrka
Specjalista ds. płac: Anna Stopa
Specjalista ds. kadr: Małgorzata Korpak
Specjalista ds. finansowo-oświatowych: Agnieszka Kocot
Specjalista ds. obsługi informatycznej jednostek obsługiwanych: Tomasz Matoga
Specjalista ds. księgowości: Joanna Rubiś
Podinspektor ds. księgowości: Anna Morawska
Podinspektor ds. administracyjnych: Szymon Wlazło

Galeria