Ochrona wód

Realizując prośbę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w załączniku przedkładam Jego pismo znak DPiZW-pgw.5001.3.2017/os z dnia 2.03.2017 r. oraz adres strony internetowej zawierającej istotne informacje aktualizacji planów gospodarowania wodami.


Pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej