Zmiany planistyczne

16-04-2024 Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2024 r. Wójta Gminy Liszki o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cholerzyn – północ A”, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cholerzyn – północ B”. (link do BIPu)

16-04-2024 Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2024 r. Wójta Gminy Liszki o przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cholerzyn – szkoła”, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kryspinów – centrum usługowe”. (link do BIPu)

16-04-2024 Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2024 r. Wójta Gminy Liszki o przystąpieniu do sporządzenia: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 1, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1, 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1, 4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica (obszar 2), 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Morawica, 6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2, 7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rączna – obszar 1. (link do bIPu)

11-12-2023 Zarządzenie nr SA.0050.179.2023 Wójta Gminy Liszki z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych po ogłoszeniu o przystąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki (link do BIPu)

10-10-2023 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI z dnia 10 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy LISZKI w jej granicach administracyjnych. (link do BIPu)

11-05-2023 Zarządzenie nr SA.0050.58.2023 Wójta Gminy Liszki z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki. (link BIP)

11-05-2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 11 maja 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Liszki. (link do BIPu)

14-02-2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 lutego 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mników, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Morawica. (link do BIPu)

11-10-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 11 października 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Liszki (link do BIPu)

27-09-2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Liszki z dnia 27 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link do BIPu)

16-08-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 16 sierpnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mników, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Piekary – „oczyszczalnia”. (link do BIPu)

14-06-2022  Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 czerwca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów– obszar 1, 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2, 3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki, 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn– obszar 1, 5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściejowice (link do BIPu)

21-04-2022  Zarządzenie nr SA.0050.78.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla wsi Morawica – obszar 2; dla wsi Mników i Baczyn – obszar 1; dla wsi Ściejowice (link do BIPu)

25-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściejowice. (link do BIPu)

18-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 18 marca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1, 2)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2, 3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2, 4)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1, 5)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń. (link do BIPu)

17-03-2022  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.48.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: : rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kryspinów – obszar 1 (link do BIPu)

17-03-2022  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.47.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mników (link do BIPu)

17-03-2022 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.46.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawica (link do BIPu)

03-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 3 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2, 2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki, 3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1,4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mników. (link do BIPu)

30-12-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Morawica, 2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mników, 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2, 4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Piekary – „oczyszczalnia”, 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1. (link do BIPu)

09-11-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń. (link do BIPu)

21-10-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 21 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 1, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1, 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2, 4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2, 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2. (link do BIPu)

19-10-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 19 października 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Chrosna - obszar 2 i 3. (link do BIPu)

30-072021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.92.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1 (link do BIPu)

30-072021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.93.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Liszki (link do BIPu)

30-07-2021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.94.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rączna – obszar 1 (link do BIPu)

19-07-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czułów - obszar 2. (link do BIPu)

24-06-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.67.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Mników, Baczyn – obszar 3 (link do BIPu)

24-06-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.68.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Czułów – obszar 2 (link do BIPu)

02-06-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Liszki. (link do BIPu)

21-05-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 21 maja 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rączna – obszar 1, oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1. (link do BIPu)

12-05-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.50.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1; - dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1; - dla sołectwa Liszki. (link do BIPu)

13-04-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.41.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Budzyń (link do BIPu)

13-04-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 13 kwietnia 2021 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Czułów – obszar 2, Mników i Baczyn – obszar 3 oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kaszów obszar 2.(link do BIPu)

02-03-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 2 marca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Cholerzyn obszar 1, dla sołectwa Liszki; wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1. (link do BIPu)

25-02-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.25.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2, dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

01-02-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 1 lutego 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Budzyń, dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

14-12-2020 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.223.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2, dla sołectwa Rączna.(link do BIPu)

27-10-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 27 października 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu  części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mników i Baczyn – obszar 1 (link do BIPu)

26-10-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie:  rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2; dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

09-10-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.180.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 09.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Chrosna; dla sołectwa Liszki (link do BIPu)

18-09-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.165.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 18.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń; - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1; - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

14-09-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.161.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 14.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mników i Baczyn (obszar 1) (link do BIPu)

24-08-2020 Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Rączna i Kaszów - obszar 2 (link do BIPu)

14-08-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów - obszar 2, dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

03-08-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.121.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 03.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kryspinów – obszar 1; dla sołectwa Morawica – obszar 2; dla sołectwa Piekary – obszar 2. (link do BIPu)

30-07-2020 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI z dnia 30 lipca 2020 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Liszki, - dla sołectwa Chrosna.(link do BIPu)

17-07-2020 Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowsiko dla miejscowości Budzyń, Cholerzyn (obszar1), Mników i Baczyn (obszar1), Ściejowice (link do BIPu)

09-07-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 lipca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Mników i Baczyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

09-07-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.104.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.41.2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Budzyń, dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, dla sołectwa Ściejowice.(link do BIPu)

29-05-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 29 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 zawiadamiam o: wydłużeniu terminów wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kryspinów – obszar 1; sołectwa Morawica – obszar 2; sołectwa Piekary – obszar 2. (link do BIPu)

23-03-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.41.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

18-03-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 18 marca 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 dotyczy to: sołectwa Kryspinów - obszar 1, sołectwa Morawica - obszar 2 oraz sołectwa Piekary - obszar 2. (link do BIPu)

11-03-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 11 marca 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla sołectwa Kryspinów – obszar 1, - dla sołectwa Morawica – obszar 2, - dla sołectwa Piekary – obszar 2, (link do BIPu)

10-01-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 10 stycznia 2020 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

13-12-2019 Zarządzenie Nr SA.0050.255.2019 Wójta Gminy Liszki z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - obręb Mników – obszar 1 (wieś Mników i Baczyn); - obręb Morawica – obszar 2; - obręb Kryspinów – obszar 1; - obręb Piekary – obszar 2.(link do BIPu)

01-10-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 1 października 2019 r. 1. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Kryspinów – obszar 1, - dla sołectwa Piekary – obszar 2,  2. O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla sołectw Mników i Baczyn – obszar 1, - dla sołectwa Morawica – obszar 2. (link do BIPu)

12-09-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 12 września 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piekary, Cholerzyn i Kaszów.  (link do BIPu)

09-04-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 kwietnia 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary – obszar 1 (link do BIPu)

22-02-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kaszów-obszar 1 (link do BIPu)

14-02-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 lutego 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kaszów – obszar 1 (link do BIPu)

23-01-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czułów-1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link do BIPu)

23-01-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piekary-1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link do BIPu)

15-01-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 15 stycznia 2019 r. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowycho planów zagospodarowania przestrzennego, 1. dla wsi Czułów – obszar 1, 2. dla wsi Piekary – obszar 1 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn - obszar 2 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów - obszar 1 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów - obszar 2 (link do BIPu)

25-09-2018  Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 25 września 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (link do BIPu)

30-05-2018  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych dla wsi: Budzyń, Cholerzyn (obszar 1), Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów (obszar 2), Rączna, Ściejowice (link do BIPu)

20-03-2018  Materiały na wyłożenie do: "Ogłoszenia Wójta Gminy Liszki z dnia 13 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mników" (bip)

13-03-2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 13 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mników (bip)

15-11-2017 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.238.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Mników i Baczyn (obręb Mników) oraz sołectwa Morawica (bip)

04-09-2017 * Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mników, Baczyn oraz częśći wsi Morawica (bip)
                     * Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów (bip)

Wzór uwagi do planu

04-07-2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 4 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi piekary (bip)

12-01-2017 Wójt Gminy Liszki zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Liszki uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów Rączna, Ściejowice. (plik pdf)

15-12-2016 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morawica

W dniu 23-12-2016 dodano:
1) prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica wyłożenie w zakresie dotyczącym projektu mpzp - obszar 1 (pdf)
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi morawica – obszar 1 (doc)
3) prognoza morawica 1 (jpg)
4) projekt_planu_morawica_obszar_1_12_2016 (jpg)

22-11-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kaszów
Ogłoszenie

W dniu 30-11-2016 roku dodano:
1) LISZKI_KASZÓW_ZMIANA_PLANU_prognoza_11.2016_wyl (pdf)
2) KASZÓW nowy - projekt planu (pdf)
3) kaszow_zmiana_planu_wyl (jpg)
4) kaszow_zmiana_planu_prognoza_wyl (jpg)
5) kaszow_zmiana_planu_leg_wyl (jpg)

27-10-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rączna.
Ogłoszenie
Liszki_Rączna_zmiana_planu_prognoza_11.2016
Rączna_projekt_wyłożenie
Rączna_zmiana_11_2016
Rączna_zmiana_11_2016_prognoza

27-09-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie
Studium wyłożenie:
Liszki zmiana Studium - prognoza
zmiana studium zał nr 1 do uchwały
zmiana_studium_1
zmiana studium 2
zmiana_studium_infra_1
zmiana_studium_infra_2
zmiana_studium_prognoza_1
zmiana_studium_prognoza_2
zmiana_studium_uwar_1
zmiana_studium_uwar_2

14-06-2016 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary - Projekt Planu
- ogłoszenie
- tekst zmiany ogłoszenia
- załaczniki graficzne
 
26-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania:
1)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Liszki oraz  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części wsi Liszki,
2)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kryspinów oraz  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części wsi Kryspinów,
3)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary
- ogłoszenie
- załączniki graficzne  
- druk wniosku o zmianę planu  
- Zarządzenie Nr SA.0050.178.2017 Wójta Gminy Liszki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych wsi Liszki, Piekary, Kryspinów na podstawie uchwał Rady Gminy Liszki z dnia 07 kwietnia 2016 r.: nr XX/196/2016 (Liszki), nr XX/197/2016 (Kryspinów), zmienionej uchwałami Rady Gminy Liszki Nr XXXII/372/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Nr XXXV/404/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr XX/198/2016 (Piekary)

26-04-2016 Ogłoszenie wójta gminy liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kaszów i wsi Rączna
- ogłoszenie
- tekst zmiany
- załączniki graficzne

26-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary.
Z przedmiotu zmiany planu wyłączono zmiany tekstu planu.
- ogłoszenie

12-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12-04-2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Kaszów
- tekst ogłoszenia
- załącznik 1

12-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 12 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki
- tekst ogłoszenia
- załączniki