Fudnusz Dróg Samorządowych

Gmina Liszki otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 635 563,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku I w kilometrze 0+000,00 - 0+097,96 w miejscowości Piekary i Kryspinów oraz na odcinku II w kilometrze 0+002,75 - 0+284,89 w miejscowości Kryspinów, Gmina Liszki". Całkowita wartość inwestycji to 801 955,08 zł.

Prezentacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca Funduszu Dróg Samorządowych

Galeria