03 stycznia 2022 InformacjeKultura

Nowy wzór wniosku i regulamin Programu Lisieckiej Karty Mieszkańca

Nowy wzór wniosku i regulamin Programu Lisieckiej Karty Mieszkańca

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku i regulamin Programu Lisieckiej Karty Mieszkańca. Jak zdobyć Lisiecką Kartę Mieszkańca? To bardzo proste! Wystarczy złożyć wniosek (wraz z podpisanym regulaminem, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i załącznikami) na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Liszki (budynek główny - ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki). Karty wydawane są bezpłatnie, na okres 3 lat.

Do otrzymania Lisieckiej Karty Mieszkańca uprawnieni są:

-  mieszkańcy gminy Liszki, którzy rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Krakowie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest gmina Liszki,

- członkowie rodziny osoby wymienionej w pkt. a, nieuzyskujące dochodów
lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem zamieszkania jest gmina Liszki – współmałżonek oraz dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia lub kontynuujący naukę do 26. roku życia,

- osoby bezrobotne, na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodu,

- osoby otrzymujące zasiłek stały z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach.

Zachęcamy do bezpłatnej wymiany Lisieckiej Karty Mieszkańca w przypadku upłynięcia terminu ważności, bądź zmiany danych osobowych. Warto nie odkładać tego na okres wakacyjny, aby uniknąć kolejek.

Szczegóły i regulamin na: www.liszki.pl/dla-mieszkanca/kultura/lisiecka-karta-mieszkanca.