Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego nakłada obowiązek wymiany nieefektywnych ekologicznie kotłów do 30 kwietnia 2024 r. (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy, pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych), natomiast kotły klasy 3. i 4. należy wymienić do końca 2026 r.

Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo.

Obowiązki dla właścicieli kominków: od 1 maja 2024 r. kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania Ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr).

Wymagania dla jakości paliw: wprowadza się zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Wszystkie nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie można w nich montować rusztu awaryjnego (z wyjątkiem pieców zgazowujących drewno). Informacje szczegółowe na temat urządzeń spełniających wymogi uchwały antysmogowej znajdują się pod linkiem: https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymagania-ekoprojektu-dla-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale/.