29 marca 2024 Informacje

Kontynuujemy program udostępnienia kompostowników mieszkańcom naszej gminy!

Zachęcamy mieszkańców gminy Liszki do kompostowania odpadów BIO.

Kompostując odpady BIO we własnym zakresie można liczyć na 5 zł ulgi od wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na miesiąc.

Program "Kompostuj z Liskiem" otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego, w zwiazku z tym od 2 do 30 kwietnia 2024 r. będziemy prowadzić nabór wniosków w programie „Kompostuj z Liskiem”.
Dokumenty i informacje znajdują się poniżej.

Dokumenty do pobrania:
- Program
- Regulamin
- Wzór umowy
- Protokół zdawczo – odbiorczy
- Zasady kompostowania
- Wzór ankiety
- Wniosek
- Instrukcja montażu
- Zarządzenie Wójta

 

Kontynuujemy program udostępnienia kompostowników mieszkańcom naszej gminy!