16 maja 2022 Informacje

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędznicze (Referat Inwestycji i Infastruktury)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędznicze (Referat Inwestycji i Infastruktury)

Wójt Gminy Liszki ogłasza, że w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/1 etatu Podinskektora/Referenta w Referacie Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Liszki (ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki) przeprowadzono konkurs dla kandydatów chcących podjąć pracę w zakresie jak powyżej.

W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy.

Szczegóły na: www.bip.malopolska.pl/ugliszki,a,2092697,wojt-gminy-liszki-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-w-urzedzie-gminy-liszki-ul-maly-rynek-2-32.html

Załączniki:
1. Informacja o wynikach naboru