26 stycznia 2021 Informacje

Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Liszki

Dnia  28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w Liszkach nr 457 (Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa)

W czwartek 28 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 w Liszkach nr 457 (Szkoła Podstawowa - hala sportowa) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Liszki.   

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Informacje nt. inwestycji budowy mostu ze Skawiny do Jeziorzan, gmina Liszki.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Liszki  na 2021 rok.
  6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 2021-2031.
  7. Podjęcie uchwał.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.