04 lutego 2021 Informacje

Informacja dot. nakazów płatniczych na 2021 rok

Referat Finansowy

Informacja dot. nakazów płatniczych na 2021 rok

Wójt Gminy Liszki informuje że w związku z epidemią COVID-19 Sołtysi z Gminy Liszki nie będą dostarczać nakazów płatniczych pod wskazany adres w nakazie płatniczym na 2021 rok.

Decyzje wymiarowe (na podatek rolny, od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) będzie można odebrać w wyznaczonych przez sołtysów miejscach każdej wsi.

Informacja o godzinach i dyżurach do odbioru ww. decyzji  będą ogłoszone do informacji publicznej przez sołtysów.