03 października 2019

„E-xtra Kompetentna Gmina Liszki ”

Gmina Liszki uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokosci 33 500 zł

„E-xtra Kompetentna Gmina Liszki ”

  

Gmina Liszki uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „E-xtra Kompetentna Gmina Liszki ” w wysokości 33 500 zł

Wniosek złożony w konkursie grantowym pn. „e-Xtra Kompetentni – szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” przeszedł pozytywną ocenę formalna i merytoryczną i został rekomendowany do przyznania grantu. Na wniosek Gminy Liszki udało się pozyskać grant w wysokości 33 500 zł na realizację projektu pn. „E-xtra Kompetentna Gmina Liszki ”

Pozyskane środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach uzyskanego grantu będą przeprowadzone  szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla 60 mieszkańców Gminy Liszki w wieku od 25 do 74 lat i będzie zakupionych 7 laptopów, które zostaną po zakończeniu projektu przekazane do szkół z terenu gminy Liszki.

O szczegółach będziemy informować niebawem.

Gratulujemy!

Oficjalny profil Facebook Gmina Liszki - Urząd