11 czerwca 2024 Informacje

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów, którzy chcą skorzystać z pomocy w rozliczaniu projektów

W związku z dobiegającym końca okresem realizacji i rozliczenia projektów realizowanych w ramach PROW 2014–2020 w imieniu LGD Blisko Krakowa zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne / szkolenie dla beneficjentów, którzy chcą skorzystać z pomocy w rozliczaniu projektów. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie w godzinach 14.00-15.00.
Obowiązują zapisy ‼

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów, którzy chcą skorzystać z pomocy w rozliczaniu projektów