10 czerwca 2024 Informacje

Ostrzeżenie hydrologiczne (10.06.2024 r.)

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zawiadamia, że od godz. 08:00 dnia 10.06.2024 do godz. 04:00 dnia 11.06.2024 na obszarze województwa małopolskiego (zlewnia dopływów Wisły), może nastąpić gwałtowny wzrost stanów wody (prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%).

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu oraz czasu obowiązywania. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad,  w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie hydrologiczne (10.06.2024 r.)