23 października 2019 Informacje

Nabór nr 3/2019 ogłoszony w dn. 22.10.2019 r. - rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa

Nabór nr 3/2019 ogłoszony w dn. 22.10.2019 r. - rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 6 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.00

Uwaga: w ostatnim dniu naboru (19 listopada 2019 r.) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 280 000,00 zł

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.prow.malopolska.pl, http://www.arimr.gov.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa http://www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD.

Więcej informacji na: http://www.bliskokrakowa.pl/1365