13 marca 2024 InformacjeKultura

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2024 roku

Wójt Gminy Liszki informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotacja z budżetu Gminy Liszki zostanie udzielona organizacjom pozarządowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: treść zarządzenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Liszki w 2024 roku