14 czerwca 2024 InformacjeOświata

20-lecie nadania Szkole Podstawowej w Jeziorzanach imienia Ojca Świętego Jana Pawła II

5 czerwca 2024 r. Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach świętowała jubileusz 20-Lecia nadania szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Obchody jubileuszowe zainaugurowane zostały Mszą Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach. Nabożeństwo celebrowane było pod przewodnictwem księdza Sebastiana Kowalczyka z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, dyrektora wydawnictwa św. Stanisława oraz księdza proboszcza Andrzeja Bartkowskiego. W Eucharystii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Po Mszy Świętej w zwartym pochodzie za sztandarem wszyscy udali się do szkoły.

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia. Po powitaniu gości przez prowadzących uroczystość: Panią Marzenę Hoły i Pana Andrzeja Rokickiego, przewodniczący szkoły Wojciech Makowski wydał komendę do wprowadzenia sztandaru, a zastępca przewodniczącego Karolina Suchocka wezwała wszystkich do odśpiewania hymnu szkoły.

"PATRONIE NASZ, MY TWOIM ŚLADEM CHCEMY SIĘ PIĄĆ AŻ PO ZWYCIESTWO, TYŚ DLA NAS JEST ŻYWYM PRZYKLADEM, ŚLIJ Z NIEBA NAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO"

Po hymnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani dr Grażyna Granda, która przypomniała, jak zrodziła się idea nadania szkole imienia Jana Pawła II. W dalszej części swojego wystąpienia odniosła się do postaci Patrona, zwracając szczególną uwagę na to, jakim człowiekiem był Ojciec Święty. Imprezę uświetniła inscenizacja muzyczna przedszkolnej grupy Sówek, przygotowana przez Panią Joannę Dąbek - Korpalę oraz Krakowiak w wykonaniu wychowanków pani Małgorzaty Pac-Detyny z klasy 2. Cały program artystyczny zaprezentowany przez uczniów klas 4-8 przypominał o fundamentach, które składają się na budowanie żywego pomnika naszego Patrona poprzez kierowanie się w życiu takimi wartościami jak miłość do Boga, drugiego człowieka, Ojczyzny i sportu.

Część artystyczną zakończyli laureaci szkolnego konkursu poetyckiego Weronika Kapusta z klasy 6 i Wojciech Makowski z klasy 7 recytując swoje wiersze:

„Wspomnienie” (Weronika Kapusta - kl.6)

Ojcze Święty mój kochany,
zawsze o Tobie pamiętamy!
W modlitwie Cię wzywamy,
O Twoje stawiennictwo błagamy.


Ty jesteś już w niebie,
A ja chcę być dalej blisko Ciebie!


Kroczyć Twoją drogą,
Słuchać Twoich słów
I nieść je ludziom jak wiatr,
By nigdy nie zapomniał o Tobie świat!

 

"Papież Anioł" (Wojciech Makowski - kl. 7)

Janie Pawle, Ojcze Święty nasz,
Czemu w niebie już mieszkanie masz?
Młodsze pokolenie choć nie znało Cię twarzą w twarz,
Często słuchają i oglądają Cię nie raz.

Zawsze powtarzałeś: TOTUS TUUS- cały Twój,
Dając łaski i błogosławieństw zdrój.
I chociaż miałeś już iść do domu Ojca,
Chciałeś modlić się jeszcze w blasku księżyca i cierpieniu Ogrojca.

Tyś papieżem słowa i światła został,
By uczyć nas jak grzechu sprostać.
I choć w obłokach jak anioł złota aureole masz.
To wiedz, że na ziemi wielu wiernych jest z Tobą wraz.

Rozdane zostały także nagrody dla zwycięzców Szkolnego konkursu plastycznego, a gości zaproszono do obejrzenia wystawy prac plastycznych oraz pięknych lapbooków tematycznych, które wykonali uczniowie z klasy 3.

Z okazji 20-lecia nadania imienia, Wójt Gminy Liszki Wojciech Starowicz przekazał Szkole Podstawowej w Jeziorzanach album "Totus Tuus" ze specjalną dedykacją i życzeniami.

20-lecie nadania Szkole Podstawowej w Jeziorzanach imienia Ojca Świętego Jana Pawła II

Galeria